Fuglelivet i Hosleveien 52C

14 november 2021 stakk denne lille kjøttmeis-hannen innom på besøk. Det var storrengjøring i helgen, og alle vinduene og verandadøren stod på vidt gap.

se forøvrig https://snl.no/kj%C3%B8ttmeis.

Ada i Valdres som screensaver/bakgrunn på PC skjermen.
Ada i Valdres som screensaver/bakgrunn på PC skjermen.
Stuelampa som henger fra taket.
Det essensielle ved et kjøkken: Kaffelaging og -brygging.